HOLA !

Aquest bloc és un simple recull de cançonetes que he anat trobant pels llibres que he treballat a l'escola. No pretén ser més que una eina de treball per a mi com a mestre. Pot ser que també serveixi, i esper que així sigui, els pares, alumnes i altres mestres.

Esper que el disfruteu i que vos agradi.Pere Gonyalons i Moll

dimecres, 4 de febrer del 2015

Na Margalideta

NA MARGALIDETA
CANÇONER DELS DARRERS DIES
ARTÀ


Aquest polit de peu
de na Margalideta,
peu polidó, galindón, don, don,
Margalideta, peu polidó,
galindón, don, don, Margalidó.
Peu polidó
cama llongueta
genoll rodó
cuixa manduixa
jardí florit
ventre pudenta
guixa marranxa
pits pellerics
braços de fusta
coll de tortuga
boca de forn
nas d'eriçó
ulls de perdiu
front de somera
cabells de càrritx
esquena de barca
cul d'arengada

UNA ALTRA VERSIÓ

mames de fusta
braços de canya
coll de tortuga
boca traïdora
nas de xoric
ulls de milana
cabells de càrritx.

Cançoner dels darrers dies. Artà. Jaume Cabrer 

Es molí d'en Jordi Vives

ES MOLÍ D'EN JORDI VIVES
CANÇONER DELS DARRERS DIES
ARTÀ


La-ra-la la-la ra-la,
la-ra la la-ra-la,
la-ra-la ra-la-ra-la,
la-ra la-ra-la la-la.
Es molí d'en Jordi Vives,
està envelat i no mol;
es mengen es pa tot sol
perquè no tenen olives.
  
La-ra-la la-la ra-la,
la-ra la la-ra-la,
la-ra-la ra-la-ra-la,
la-ra la-ra-la la-la.
 En tenir blat, tenc farina;
jo sabeu que estic de bé!
Tenc s'estimat moliner
i me mol es mateix dia.

La-ra-la.....
Sa farina no fa taca, 
emperò emblanquina bé.
En parlar de moliner,
no li toqueu sa cassaca.

La-ra-la....
Si fos fadrina, voldria
s'enamorat moliner:
que és de venturós qui té
nostre pa de cada dia.

La-ra-la.....
Un moliner a mi m'agrada
perquè cada dia bat:
un almud de cada sac,
aplega sa pasterada.

La-ra-la....

Cançoner dels darrers dies. Artà. Jaume Cabrer  


dimarts, 3 de febrer del 2015

Aiguardent de s'arreleta

AIGUARDENT DE S'ARRELETA
CANÇONER DELS DARRERS DIES 
ARTÀ

Aiguardent de s'arreleta
és bona pes de matins,
per donar als fadrins
quan vénen de fer volteta,
quan vénen de fer volteta.
Aiguardent de s'arreleta.
Aiguardent, més aiguardent,
aiguardent, aiguardent, aiguardent.

Aiguardent, tabac i vi
i una polida mestressa,
no hi ha ombra més espessa
que sa torre d'un molí.  
Aiguardent, tabac i vi
Aiguardent, més aiguardent,
aiguardent, aiguardent, aiguardent.

Aiguardent, bon llom i vi,
fan una bona mesclada.
Na Catalina és casada
amb un jove ben fadrí.
Aiguardent, bon llom i vi,
Aiguardent, més aiguardent,
aiguardent, aiguardent, aiguardent.

Aiguardent, tabac i vi
arròs i bona carn grassa,
una al·lota rossa i "guapa"
i un bon llit per a dormir
i un bon llit per a dormir.
Aiguardent, més aiguardent,
aiguardent, aiguardent, aiguardent.

Cançoner del darrers dies. Artà. Jaume Cabrer

 
 


dilluns, 2 de febrer del 2015

Sa Ximbomba

SA XIMBOMBA
l'antany es dijous llarder
CANÇONER DELS DARRERS DIES
ARTÀ
JAUME CABRER


L'antany es dijous llarder
tiraren molta farina
capiruntirano visca el bolerón
capiruntirano de mi corazón.

Cançoner dels darrers dies. Artà. Jaume Cabrer

TONADES DELS DARRERS DIES

TONADES DELS DARRERS DIES I
SES AL·LOTES D'ES SITJAR
LA CANÇÓ TRADICIONAL A CAPDEPERA


Ses al·lotes des Sitjar
no saben cuinar llegum:
i cuinen fava parada
hi posen s'oli des llum.

La cançó tradicional a Capdepera