HOLA !

Aquest bloc és un simple recull de cançonetes que he anat trobant pels llibres que he treballat a l'escola. No pretén ser més que una eina de treball per a mi com a mestre. Pot ser que també serveixi, i esper que així sigui, els pares, alumnes i altres mestres.

Esper que el disfruteu i que vos agradi.Pere Gonyalons i Moll

dimarts, 20 de maig de 2014

A la torre xica

A LA TORRE XICA
CATALUNYA


A la torre xica,
a la torre anam,
hi ha una Pepa,
que l'estimen tant.

De tant que l'estimen,
no la casaran.
Què fas aquí, Pepa?
Què fas aquí tant.

Rent unes faldilles
i un devantal
per anar bonica 
el dia de Nadal. 
Sor Tomasseta

SOR TOMASSETA 
MALLORCA


Sor Tomasseta, on sou?
ja vos poreu amagar,
perquè el dimoni vos cerca,
dins un pou vos vol tirar, 
perquè el dimoni vos cerca,
dins un pou vos vol tirar.


Que en viva la Beata,
  que en viva Catalina, 
que en viva Sor Tomassa
 que és Santa mallorquina,
 que en viva que en viva!
 Les festes a les Illes. Ma del Mar Janer i Tomàs Martínez


PARTITURA
dimarts, 13 de maig de 2014

Cançó de bressol

CANÇÓ DE BRESSOL
VALLS/CATALUNYA


El bon Jesuset
demana non-non.
La seva mareta 
lo posa al bressol.

Lo bon Jesuset
demana torrons.
La seva mareta 
li canta cançons.

Lo bon Jesuset
demana confits.
La seva mareta
li fa petar els dits.

Lo bon Jesuset
demana cosetes.
La seva mareta 
li fa posturetes.

Lo bon Jesuset
demana mamar.
La seva mareta
no n'hi vol donar.

Anàrem a Sant Miquel

ANÀREM A SANT MIQUEL
EIVISSAAnàrem a Sant Miquel,
anàrem a Sant Miquel,
una colla de gent bona,
xim pum, da-li, da-li, da-li, trum trum,
una colla de gent bona.

Sa iaia mos va dir: -Entrau,
Sa iaia mos va dir: -Entrau,
jóvens, si heu de mester dona,
xim pum, da-li, da-li, da-li, trum trum,
jóvens, si heu de mester dona.

Ses meues filles ho són,
Ses meues filles ho són,
convenientes per un pobre,
xim pum, da-li, da-li, da-li, trum trum,
convenientes per un pobre,

perquè m'han sortit petites,
perquè m'han sortit petites,
i han de mester poca roba,
xim pum, da-li, da-li, da-li, trum trum,
i han de mester poca roba.

Així mateix també tenen,
així mateix també tenen,
alguna altra cosa bona,
xim pum, da-li, da-li, da-li, trum trum,
alguna altra cosa bona.

Sa cosa no vo' la dic,
sa cosa no vo' la dic
però ja hi deveu pensar-hi,
xim pum da-li, da-li, da-li, trum trum,
però ja hi deveu pensar-hi.

Tal volta valtros teniu,
tal volta valtros teniu
es jugaroi de posar-hi,
xim pum, da-li, da-li, da-li, trum trum,
es jugaroi de posar-hi.

Les festes a les Illes. Ma del Mar Janer i Tomàs Martínez

 

Som un tall de vermadors

SOM UN TALL DE VERMADORS
MALLORCASom un tall de vermadors
 
Diuen que en anar a veremar
se'n duen ses portadores.
Al·lotes, anit se fa
es ball de ses veremadores.

Per ballar es copeo,
sortim quasi tots.
Per ballar mateixes,
anam de dos en dos.
Som un tall de veremadors.

Les festes a les Illes. Ma del Mar Janer i Tomàs Martínez

Tonada matancera

TONADA MATANCERA
MALLORCANoltros venim de matances
de devers la Soledad
i de porc no n'hem menjat
i de porc no n'hem menjat
no'n podem contar alabances.

Les festes a les Illes. Ma del Mar Janer i Tomàs Martínez