HOLA !

Aquest bloc és un simple recull de cançonetes que he anat trobant pels llibres que he treballat a l'escola. No pretén ser més que una eina de treball per a mi com a mestre. Pot ser que també serveixi, i esper que així sigui, els pares, alumnes i altres mestres.

Esper que el disfruteu i que vos agradi.Pere Gonyalons i Moll

diumenge, 25 de desembre del 2011

Jota Mallorquina -Llucmajor-

JOTA MALLORQUINA (23)
Llucmajor
Guillem Roig, (a) Meco
CANONER MUSICAL DE MALLORCA


Ara balla un amic meu
qui sa terra sols no toca,
però balla amb una al·lota,
sa més guapa de Sineu,
sa més guapa de Sineu.
Ara balla un amic meu.
La parella que balla té dret a ballar tot el temps que durin sis cançons, i així es fa perquè el ball sigui conforme i complet.

CANÇONER MUSICAL DE MALLORCA. Josep Massot i Planes

diumenge, 11 de desembre del 2011

Cant infantil

CANT INFANTIL (22)
CANÇONS POPULARS MENORQUINES
FRANCESC D'ALBRANCA

A, be, ce,
sa pastera ja la sé;
si hi ha pa, me'l menjaré,
si hi ha peix, per lo mateix;
si mu mare m'hi atrapa,
fugiré com una rata;
si mon pare no m'hi vol,
fugiré com un mussol.
S'escolà s'ha descuidat
de tocar s'avemaria,
que no perdi sa camia
i es batai, per dalt es cap.
Serra, serra, serrador,
serrarem escarxilló,
per amunt i per avall;
per sa costa des cavall
hi ha una nyinya de paper
pega sota i ja la té.

Cançons populars menorquines. Francesc Camps i Mercadal


Santa Anna

SANTA ANNA (22)
CANÇONS POPULARS MENORQUINES
FRANCESC D'ALBRANCA

Santa Anna té un hortet
tot ple de juavert,
juavert i herba sana
té Santa Anna,
dos colomets 
dins un colomar
qui canten i ballen
al peu de l'altar.
Toquen missa,
alcen Déu,
besen es peus de la Mare de Déu.

Cançons populars menorquines. Francesc Camps i Mercadal

Despedida

DESPEDIDA (22)
CANÇONS POPULARS MENORQUINES
FRANCESC D'ALBRANCA

Los set goigs havent cantat,
Regina celestial;
Déu vos do pau i alegria
i bones festes tingau.
No hi ha mel tan saborosa
com lo nom de Jesucrist,
ni fosques que l'embarassin;
com que és aquest nom tan ric!
Cantem tots amb alegria,
cantem tots alegrament.
El qui és mort per dar-nos vida,
'vui ja és viu gloriosament.
La bona nit vui donar
a tothom en general;
no venim per ningun mal,
ni tampoc per agraviar:
venim sols per a cantar
la Regina celestial.
No heu vist el bon Jesuset
qui portava la bandera?
Madona, obriu sa pastera
i dau-mos un flaonet.
Formatjada o panada,
o coqueta o flaó;
quantsevol cosa ens agrada,
sol que no ens digueu que no.
Vós, l'amo d'aquestes cases,
Déu faixi que estigueu bons:
si no heu fet ses formatjades
donau-mos quatre o cinc ous.
An esta casa empedrada
no sabem si hi està gent:
si no heu fet ses formatjades,
convidau-mos d'aigordent.
Si hi ha res a reduir,
noltros duim sa carabassa,
que no sia poc ni massa,
solament que sia vi.
Hem duit una carabassa;
ja mos hem begut es vi,
i buida mos embarassa:
mos la voldríeu omplir?
O donau o no donau,
ja no tenim més espera,
cantadors vénen darrera
i ens volen passar davant.

CANÇONS POPULARS MENORQUINES. Francesc d'Albranca

divendres, 9 de desembre del 2011

Ton pare no té nas

TON PARE NO TÉ NAS (22)
INFANTIL
SERRA MAMERRA
Ton pare no té nas,
ton pare no té nas,
 ta mare és "xata",
i es teu germà petit,
i es teu germà petit,
el té de rata.

Ton pare menja pa,
ton pare menja pa,
ta mare coca,
i el teu germà petit, 
i el teu germà petit,
bada la boca.

...........


.......

Timbo-tambo, retambor

TIMBO-TAMBO, RETAMBOR (22)
INFANTIL
SERRA MAMERRA

Timbo-tambo retambor,
Pere Antoni Carrió.
Mercadal i Ferreries
van fer noces quinze dies
de les banyes d'un moltóóóó.

L'infant assegut damunt les cames de l'adult i aquest mou els jonolls amunt i avall.


Timbo-tambo reveixí,
nas de verro reveixí.

L'adult va pegant copets a l'esquena de l'infant, que està acotat amb el cap damunt les cames del gran.

 SERRA MAMERRA. Cantarelles i cançonetes per a infants

A Ciutadella de petit mu mare me la cantava així:

Timbo-tambo retambor,
camamil·la i xulletó.
Pere Antoni Carrió
menja costelles i botifarró.

Peu polidó

PEU POLIDÓ (22)
INFANTIL
SERRA MAMERRA

Peu polidó,
de la Margarideta,
peu polidó,
de la Margaridó

L'adult agafa el nin o nina per davall les aixelles, o de les mans, i li ensenya a caminar.

SERRA MAMERRA. Cantarelles i cançonetes per a infants

PEU

- LOCUCIONS:
                          - "Una estona a peu i una altra caminant"
                          - "Esser més vell que l'anar a peu"
                          - "No tenir ni cap ni peus".
                          - "Pensar amb els peus"
                          - "Amb un peu davant s'altre"
                          - "Tocar de peu a terra"

Ansa per ansa

Peu mort

PEU MORT
INFANTIL. CANTARELLES SENSE MÚSICA
SERRA MAMERRA

Peu mort,
peu mort,
pega fort!

SERRA MAMERRA. Cantarelles i cançonetes per a infants

dimecres, 7 de desembre del 2011

Deixem lo dol


DEIXEM LO DOL (21)
CANÇONS POPULARS MENORQUINES
FRANCESC D'ALBRANCA

Deixem lo dol
cantarem amb alegria,
'narem a donar
lo sant Pasco a Maria.
Sant Gabriel
com vos portà l'ambaixada
d'aquell Déu del cel
de qui n'estàvau prenyada;
i humiliada,
dient: vet-me aquí serventa,
i de Déu contenta
per a fer lo que Ell vol.
Deixem lo dol .....
A mitja nit
pariguéreu Vós, Regina;
el Déu infinit
que nasqué dins l'establina;
i a mig lo dia,
los àngels van cantant,
pau abundant
a la gloria d'un Déu sol.
Deixem lo dol .....
Quan d'orient
los tres Reis l'estrella veren,
Déu omnipotent
per a adorar-lo, vingueren;
un present li feren
de mirra, encens i or;
al beneït Senyor
bé el coneix qualsevol.
Deixem lo dol ...
Lo tercer jorn,
que Jesús resucità,
per propi valor
de la mort triomfà.
Als llims baixà
per lliurà'ns de Llucifer,
amb lo seu poder
que demostrà ser Ell sol.
Deixem lo dol ...
Gran Majestat,
Jesús al cel se'n pujava,
i tot espantat
lo seu poble restava;
interrogava
per un àngel, molt urgent:
 • Qui és aquest,- dient,-
  que se'n puja amb gran estol?
  Deixem lo dol ...
  Tot flametjant,
  per a complir lo promès,
  lo Esperit Sant
  davalla al Sant Congrés;
  gran foc encès
  que crema llur coratge,
  inflama
  llur llenguatge:
  cada un parla el que vol.
  Deixem lo dol ...
  Quan traspassà
  d'aquest món, nostra Senyora,
  al cel la pujà
  son Fill a la mateixa hora;
  emperadora
  del cel, sou elegida,
  sou rosa florida,
  més resplandenta que el sol.
  Deixem lo dol,
  cantarem amb alegria
  'narem a donar
  los bons Pascos a Maria.

NOTA: Per ses festes de Pasqua se cantaven aquests Goigs a tota sa pagesia de Menorca; encara es canten avui a sa de Maó,
Sant Lluís, Sant Climent, Alaior i Migjorn-Gran. Antes s'acostumava acabar amb sa Despedida, que deien, cantant una o altre de ses cançons següents, segons s'acoiment que havien tengut els cantadors.

Cançons populars menorquines. Frances Camps i Mercadal

Una coqueta

UNA COQUETA
INFANTIL - CANTARELLES SENSE MÚSICA
SERRA MAMERRA

Una coqueta
de sal i oli,
d'oli i de vi,
per on la ens hem de menjar?
Per aquí, per aquí, per aquí!

Igual que Una coqueta de pa amb olieta
SERRA MAMERRA. Cantarelles i cançonetes per a infants 

Una coqueta de sal i oli

UNA COQUETA DE SAL I OLI
INFANTIL - CANTARELLES SENSE MÚSICA
SERRA MAMERRA

Una coqueta
de sal i oli
un poquet de manegotet,
i .... un toquet!

Igual que una coqueta de pa amb olieta
SERRA MAMERRA. Cantarelles i cançonetes per a infants

Una coqueta, petiteta

UNA COQUETA, PETITETA
INFANTIL - CANTARELLES SENSE MÚSICA
SERRA MAMERRA

Una coqueta,
petiteta,
saleta, saleta,
oliet, oliet,
menjadeta per la boqueta!

Igual que uan coqueta de pa amb olieta
SERRA MAMERRA. Cantarelles i cançonetes per a infants.

Una coqueta de pa amb olieta

UNA COQUETA DE PA AMB OLIETA
INFANTIL - CANTARELLES SENSE MÚSICA
SERRA MAMERRA


Una coqueta
de pa amb olieta.
Un toquet!
Menja-la't!

L'adult va fent pessigolles al palmell de la mà de l'infant i quan li pega un toc, la posa a la boca del nin i li diu: Menja-te-la!
SERRA MAMERRA. Cantarelles i cançonetes per a infants

Titeta, pon

TITETA, PON 
INFANTIL - CANTARELLES SENSE MÚSICA
SERRA MAMERRA


Titeta, pon, 
pon un cocou,
pel nenè,
per dinar,
per sopar. Nyam!

L'adult fa pessigolles al palmell de l'infant i a un moment determinat es fica la mà de l'infant dins la boca com si la volgués menjar mentre diu: Nyam! 

Ralet, ralet

RALET, RALET (21)
INFANTIL
SERRA MAMERRA

RALET, RALET ....
PAGA DINERET!

L'adult agafa la mà estesa de l'infant en posició horitzontal, palma per amunt i amb l'índex, l'adult li va fent pessigolles al palmell de la mà de l'infant, fins que diu "paga dineret, que li dóna una palmada a la mà.

Serra mamerra. Cantarelles i cançonetes per a infants.

Pim-pam, repicam

PIM-PAM REPICAM (21)
INFANTIL 
SERRA MAMERRA

PIM-PAM, REPICAM,
PICA PEDRA, PICA PEDRA.
PIM-PAM, REPICAM,
PICA PEDRA I NO MENJAM.

SERRA MAMERRA. Cantarelles i cançonetes per a infants
És música 1 Primària. Illes Balears Santillana

Mà morta

MÀ MORTA (16)
INFANTILMà morta,
Déu t'aconhorta
de pa i vi.
Besa aquí, Martí!(Besa't aquí)

L'adult mou la mà morta de l'infant agafant-lo per l'avant braç, al temps que li canrta la cançoneta.

SERRA MAMERRA. Cantarelles i cançonetes per a infants


MÀ MORTA II (16)
INFANTIL


Mà morta,
mà morta,
pica la porta!


SERRA MAMERRA. Cantarelles i cançonetes per a infants


MÀ TRENCADA (16)
INFANTIL


Mà trencada,
mà trencada,
pega't bufetada.


PROPOSTA:
   L'adult mou en l'aire la mà morta de l'infant, després li fa pegar-se una galtada fluixa mentre li diu: "pega't bufetada!"

SERRA MAMERRA. Cantarelles i cançonetes per a infants

dimarts, 6 de desembre del 2011

Nadal

NADAL (21)
CANÇONS POPULARS MENORQUINES
FRANCESC D'ALBRANCA


Jo som es pastor més gros
qui venc per entre ses murtes
amb ses faldes curtes, curtes,
i els mostatxos plens d'arròs.
Toca timbal,
toca Pasqual,
toca Regina.
Tot són festes d'alegria,
ses de Pasco i de Nadal.
Jo, qui som el quart pastor,
qui no tenc més que una coca,
i me la llev de sa boca
per donar-la al Sant Minyó.
Toca timbal,
toca Pasqual,
toca Regina.
Tot són festes d'alegria,
ses de Pasco i de Nadal.

Cançons populars menorquines. Francesc Camps i Mercadal


Colcada

COLCADA (21)
CANÇONS POPULARS MENORQUINES
FRANCESC D'ALBRANCA

Fandanguera

FANDANGUERA (21)
CANÇONS POPULARS MENORQUINES
FRANCESC D'ALBRANCA

Nai, nai, jo tenc un ventai
nai, nai, de pelleta fina
nai, nai, per sa meva nina
que no tengui calor mai.

Cançons populars menorquines. Francesc Camps i Mercadal

Fandango

FANDANGO (21)
CANÇONS POPULARS MENORQUINES
FRANCESC D'ALBRANCA

Arri arri, somereta
'nirem a Son Villuquet
i veurem na Joaneta
com fa coques amb suquet.

(Música aplegada per en Francesc Pons)

Cançons populars menorquines. Francesc Camps i Mercadal

Som menjat tronges

SOM MENJAT TRONGES (21)
CANÇONS POPULARS MENORQUINES
FRANCESC CAMPS I MERCADAL

Som menjat tronges,
pomes, peres i codonys
llimones de St. Jeroni,
síndries i melons,
pomes, pometes dolces
i codonyets,
mostatxins i coses fines,
rém, panses i pa torrat, sí.

(Música aplegada pel Mtre. Cardona de Ferreries)

Cançons populars menorquines. Francesc Camps i Mercadal

Sa nuvia d'Algendar

SA NUVIA D'ALGENDAR (20)
CANÇONS POPULARS MENORQUINES
FRANCESC D'ALBRANCA

“Sa nuvia d'Algendar
avui és en terra,
demà serà en mar;
'vui menja capons i gallines,
demà menjarà sardines
a sa vorera del mar.
A ses costes de Menorca
bull en festes Algendar,
forta torre que d'es moros
el rei d'Anfós conquistà.
A n'ella's celebren noces
d'es seu senyor en Bernat,
jove tan bell com valent
enamorat i galant.
Sa nuvia és na Catalina
senyora de Son Cal·là,
més polida que sa lluna,
de tan rica no n'hi ha cap.
Tot lo món riu d'alegria,
tan sols ella trista està ...
Cauen perles dels seus ulls
sens poder-les aturar.
Que hi ha un moro que l'estima
i d'ella vol ser estimat,
i de robar-la algun dia,
tot gelós l'amenaçà.
Sa nuvia també l'estima
i plora per son amant.
Ha convidat son espòs
tots els senyors del veïnat
per assistir a ses noces
i sa nuvia festetjà.
Més, tot d'una que a sa taula,
s'acabaven d'assentar,
entrà a sa sala una bruixa
i tothom va tremolar;
son cabells cauen desfets,
i per el vant embuiats;
camina molt a poc-poc,
i amb trista veu va cantant:
“Sa nuvia d'Algendar
avui és en terra,
demà serà en mar;
'vui menja capons i gallines,
demà menjarà sardines
a sa vorera del mar.”
Ressonen amb cants alegres
sa torre i es seu veïnat,
i es corren lleugeres canyes
per sa nuvia alegrar;
quant entre los crits de festa
un crit de guerra sonà ...
Presa va ser per es moros
sa Novia d'Algendar;
i lo que digué sa bruixa
així mateix va passar.
Van fer hostatge a una cova
que se bada dins la mar,
veïnada de Santa Galdana
on passaren fred i fam;
i on va viure de sardines
sa Nuvia d'Algendar.
Es barco que se l'enduia
prop d'Alger va naufragar;
sa que ahir tan bé menjava,
avui no té que menjar,
i d'un pobre pescador
ha de rebre caritat,
i li dóna unes sardines
a sa vorera del mar.
.........
Donzella estimant sa ditxa,
i més que ella sa virtut,
d'es moro que l'enamora
no escolti el tendre discurs.
Fugiu-ne, donzelles castes,
fugiu-ne s'amor impura.
...........
Ai! d'aquella que es dormia
confiada a son arrull!
Inflats i secs per ses llàgrimes
seran sos hermosos ulls.
Fugiu-ne ....
Fugiu, bella castellana,
fugiu son impura amor,
que esta amor té darà plany
i per la ditxa la mort.
Fugiu-ne, donzelles castes,
fugiu de s'impura amor ...”

diumenge, 4 de desembre del 2011

El rei moro

EL REI MORO (20)
CANÇONS POPULARS MENORQUINES
FRANCESC D'ALBRANCA

Quant el rei moro va sebre
que sa fia li faltà
nou galeres va fer armar
quatre al rem, cinc a la vela.

(La mateixa tonada que la cobla: sa nuvia d'Algendar)

Cançons populars menorquines. Francesc Camps i Mercadal.

El cementeri

EL CEMENTERI (20)
CANÇONS POPULARS MENORQUINES
FRANCESC D'ALBRANCA

O papà què és aquest hort
que per tot hi ha casetes,
que per damunt hi ha lletretes
i també un cap de mort.
- D'això ne diuen Sant Tril·lo
o més clar es cementeri.
- Me voldria dir, papà,
sa mamà quan va morir
si la dugueren aquí?
Voldria sebre on està.
- A sa part de més allà,
a sa darrera caseta;
 miraràs a sa part dreta
i allà enterrada està.
- Anem-hi, senyor papà,
anem-hi i la cridarem.
- O Pepeta, vols callar?
no mengis dins el cor meu,
que això, per virtut de Déu,
que és morta, no respondrà.
Quan tu sies més grandeta
no tenguis de mi memòria,
tal vegada podràs sebre
si som al cel o a la glòria.
Cançons populars menorquines. Francesc Camps i Mercadal

Diantre de ruc

DIANTRE DE RUC (20)
CANÇONS POPULARS MENORQUINES
FRANCESC D'ALBRANCA


Volent-lo esquilar
un gitano ahir
que sols no hi faltà
un punt per morir.
Ell va a la joguina
amb tanta carina
no el coneix qui el veu,
diantre de ruc
vell com el vegeu
encara amb l'aubarda
en farà anar a peu.
Cançons populars menorquines. Francesc Camps i Mercadal.

Ball des còssil

BALL DES CÒSSIL (20)
CANÇONS POPULARS MENORQUINES
FRANCESC D'ALBRANCA(A s'Arraval Nova i aumon més de Menorca, hi roman ben dreta i ben sencera, com fita folklòrica de s'estada dels Jans, es ball des còssil, terme que, segons diuen, és corrupció de ball d'Escòcia. Veritable quarter general dels anglesos durant ses seves estades a Menorca (1713-1802). S'Arraval Nova, a on hi deixaren abundor de sa saba, conserva, com a penyora, entre altres, aquest divertiment popular, que es reserva per dies de festa grossa. És una mena de ball de bastons, una dansa militar atlètica, o d'esport, com diuen ara. Sa música té es ritme de sa tonada de s'aigo-ròs de la pagesia i també es toca amb fabiol, a solo o a duo, acompanyant-se amb es mateix tum-tutum-tum d'es tamboó i endemés amb es ring-riring-ring de sa ringlera de cascavells que a cada antiparó porten els balladors.)
Cançons populars menorquines. Francesc Camps i Mercadal

També he trobat aquesta verssió


dissabte, 3 de desembre del 2011

Ella se'n va a missa

ELLA SE'N VA A MISSA (20)
MENORQUINA
FRANCESC CAMPS I MERCADAL

Ella se'n va a missa
a missa major,
sa nineta, 
Ai! sa nineta,
a missa major.
Per sentir com canta
el senyor Rector.
Ella se'n va a missa
a missa a les deu
per sentir com canta
el vicari Oleu.
Ella se'n va a missa
a missa a les nou,
per sentir com canta
es vicari nou.
Cançons populars menorquines. Francesc Camps i Mercadal

Els estrops

ELS ESTROPS (20)
MENORQUINA
FRANCESC D'ALBRANCA

Els estrops de Déu
fan caure Sant Joan
qui va davant,
Sant Pere qui va darrera
amb el tripitripitrap.
( A Ciutadella en diuen esclops)
Cançons populars menorquines. Francesc Camps i Mercadal

Xit xau

XIT XAU (19)
MENORQUINA
FRANCESC D'ALBRANCA

Xit xau xit xau xit xau
tururururut Santa Maria,
Xit xau xit xau xit xau
tururururut Mare de Déu,
pregau a Déu
per nosaltres pecadors,
xit xiribiribit xit xiribiribit
de nostra mort. Amén Jesús.
Cançons populars menorquines. Francesc Camps i Mercadal

El tren

EL TREN (20)Tuut, tuut
Xic, xec, xac, xuc,
xic, xec, xac, xuc (bis)
Ja surt el tren
fent un xiulet
He de comprar 
el meu billet.

Tuut, tuut
Xic, xec, xac, xuc,
xic, xec, xac, xuc (bis)
Ja marxa el tren
a poc a poc
No fugis, tren
que jo no hi som.

3r i 4t CEIP ES PUIG de SóllerLa sardana de l'avellana

LA SARDANA DE L'AVELLANA (20)

La sardana de l'avellana
pica de peus i balla de gana
La sardana de Ripoll
mata la puça i deixa el poll.

El ruquet valent

EL RUQUET VALENT (20)

El ruquet valent
porta carga, porta carga,
El ruquet valent
porta carga i no se'n sent.

Quan se'n sentirà
la cargueta, la cargueta
Quan se'n sentirà
la cargueta tirarà.

VIROLET SANT PAU. Montserrat Busqué i Barceló.

Els nins i nines de 2n del CEIP ES PUIG de Sóller la canten així, però ens falta la segona estrofa, avam si qualque dia la gravam, segona estrofa inclosa.
2nA

2nB

El mosquit

EL MOSQUIT (19)


Un mosquit
eixerit
si has badat
t'ha picat
Ui, ui, ai, ai.
Ui, ui, ai.
F. Bofill, A. Puig i F. Serra