HOLA !

Aquest bloc és un simple recull de cançonetes que he anat trobant pels llibres que he treballat a l'escola. No pretén ser més que una eina de treball per a mi com a mestre. Pot ser que també serveixi, i esper que així sigui, els pares, alumnes i altres mestres.

Esper que el disfruteu i que vos agradi.Pere Gonyalons i Moll

dimecres, 7 de setembre de 2011

Sa pasetjada

SA PASETJADA (14)
MENORCA
CANÇONS POPULARS MENORQUINES
FRANCESC D'ALBRANCA
Ses festes de Cinquagema
me'n vaig anar a passetjar,
i em succeí un exemplar,
no crec que ningú s'ho crega.
Com vaig esser pes camí
se posà a ploïscar
i me fou forçós entrar
a un lloc prop d'es camí.
Com vaig esser a sa barrera,
sa madona va sortir:
- Déu vos guard, senyora bella,
me voldrieu recollir?
- Entrau, jovenet, entrau,
casa pobra trobareu.
Demanau i disponeu:
tot està per Vós: manau.
I jo li vaig demanar
a ses cases qui hi havia;
ella me va contestar
que hi entràs i ho sabria.
Quan a's pati vaig entrar
sortí una noble pintura,
me prengué sa qualcadura,
me la va desensellar,
i que sa roba que duia
me l'havia de mudar.
- Tot això és excusat
de fer aquest tràfec per jo:
no hi estic gaire banyat:
que he de fer mudar-m'ho?
Tragueren-me una cadira, 
i un cànyom florejat:
sa jove en es meu costat
i sa mare nos servia.
En tant en tant colque uiada,
un entretenia s'altre;
sa mare en servir afanada:
- Mon jovenet, que vos falta?
A mi no m'agrada es vi,
ni m'agrada s'aigordent;
sa jove partí rabent
i em va dur resoli fi.
Això, com era dolcet,
a mi molt que m'agradava,
i sa jove qui me'l dava:
me'l bevia sense set.
Cançons populars menorquines. Francesc d'Albranca.

Cap comentari:

Publica un comentari