HOLA !

Aquest bloc és un simple recull de cançonetes que he anat trobant pels llibres que he treballat a l'escola. No pretén ser més que una eina de treball per a mi com a mestre. Pot ser que també serveixi, i esper que així sigui, els pares, alumnes i altres mestres.

Esper que el disfruteu i que vos agradi.Pere Gonyalons i Moll

dijous, 1 de setembre de 2011

Sa garrida mia (Es pastor de Curniola)

Sa garrida mia (Es pastor de Curniola) (13)
MenorcaEs pastor de Curniola,
garrida mia,
quan vol sopar no té pa,
garrida guilà. 

Va agafar s'escopeta
i n'és partit a caçar.
No trobà caça ninguna
ni res an-e què tirar.
Va trobar una pastoreta
qui guardava bestiar.
La va trobar dormideta
a s'ombra d'un olivar.
Va coir un brot de violes
i en el pit l'hi va tirar.
Ses violes eren fresques,
sa jove es va despertar.
- Què veniu aquí bon jove,
què veniu aquí a buscar?
-La teva amor joveneta
si me la volíeu dar.
- Demanau-la a mon pare
i també a mon germà.
Si mon pare vos la dóna
jo no vos la puc negar.
- Pastoreta, pastoreta,
de qui és aquest bestiar?
- Ses ovelletes són meves
i es moltons de mon germà.
Ets anyells són de mon pare
si els-e vui me'ls-e darà.
Cançons populars menorquines. Francesc Camps i Mercadal.

NOTA: Sa lletra d'aquest cant és casi sa mateixa de Lo caçador, cant popular a catalunya; emperò sa música la creim ben menorquina: a la pagesia serveix de non-non an es fiets. Lo mateix que L'infant bord, que si és de diferent metre, se canta amb sa mateixa tonada.

L'INFANT BORD 

La mare i la filla
seuen en es portal;
sa filla broda sedes,
sa mare broda estam.
I mentres elles broden
passa lo seu galant;
la filla es posà a riure,
la mare a sospirar.
- De què sospirau, mare,
de què sospirau tant?
- De què vols que sospiri?...
La gent passa rallant;
diuen que estàs encinta
del príncep Don Joan.
Mira, que si és femella
a l'hospital'nirà;
mira, que si és mascle
a dida el donaran.
Set anys estarà a dida,
set anys estudiant;
set i set fan catorze,
l'infant ja serà gran.
Li armaran pistoles
i també un cavall blanc;
'nirà per dins la vila
matant i degollant.
El Rei dirà a la Reina:
- De qui és aquest infant?
- De na Maria Antònia
i el princep Don Joan. 
 
Maria Antònia=De na Maria Carles
Cançons populars menorquines. Francesc d'Albranca

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada